Senteret sitt bannerbilde

Granåsen Legesenter

Velkommen til vårt legesenter!

Allmennlegene i Granåsen bistår med alt fra akutte behov til helsesjekker, og henviser deg videre ved behov. Legesenteret har kort ventetid med time på dagen.

Vi ved legesenteret ønsker å gi et godt legetilbud til barn og ungdom, voksne og eldre.

Vi gir tett oppfølging under hele turen til en bedre helse!

Kontakten med oss ønsker vi å gjøre så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS og internett på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Det er mulig å skifte fastlege til en av våre fire leger via nettsiden https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege eller ved å ringe fastlegetelefonen (810 59 500).

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

DATAOMLEGGING FREDAG 4 .JANUAR

3. januar 2019

FREDAG 4 JANUAR  STENGER SENTERET KL 12:00

PGA DATAOMLEGGING.

VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP MELLOM KLOKKEN  12:00-15:30 ,TA KONTAKT MED SØRBYEN LEGESENTER

PÅ TLF 72 59 20 00

 

https://helserespons.no/web/soer/

 

ÅPNINGSTIDER I JULEN

12. desember 2018

Torsdag 27.desember og Fredag 28.desember 09:00- 15:00

         Telefontid: 09:15 - 11:00   13:00-14:00

               Julaften,1 og 2 juledag : Stengt

             Nyttårsaften og 1 nyttårsdag: Stengt

                  Vi ønsker alle våre pasienter

               en riktig God Jul og et Godt nyttår !

 

 

GDPR - DINE HELSEOPPLYSNINGER

24. oktober 2018

Opplysningene dine blir lagret i forskjellige helseregistre. Du har rett til innsyn, informasjon, retting og sletting.

Eksempler på helseregistre er:

- Pasientjournalen

- Kjernejournalen

- Reseptformidleren

- SYSVAK

Her kan du lese mer:

https://trinnvis.no/ressurser/hvordan-blir-helseopplysningene-dine-behandlet/

 

 

INFLUENSAVAKSINE

17. oktober 2018

Vi starter med vaksinering torsdag 18/10. Bestill deg time på LAB for vaksinering.

Pris: kr 256 (ikke risikogrupper)

Pris : kr 156 (risikogrupper)

 

Influensavaksine er anbefalt for følgende:

 

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

GRY SILJE RAAEN I PERMISJON

29. august 2018

Fastlege Raaen er i foreldrepermisjon i perioden 01.06.18 - 01.09.19. Danny Ekstrøm er vikar.

ARE LØSET I PERMISJON

30. november 2017

Fastlege Løset vil ha permisjon for å jobbe som sykehuslege og fullføre spesialisering i allmennmedisin fra 01.12.17. Han vil være tilbake fra januar 2019. Vikar i perioden vil være Ingri Aunet Tyldum.

"PASIENTPOST"

12. september 2017

Vi bruker PasientPost til sending av digital post til våre pasienter. Dette er en trygg kanal der alle meldingene er krypert og blir sendt via norsk helsenett. Når du mottar en PasientPost fra oss vil du får SMS med link til innlogging. Du må bruke BankID til å identifisere deg når du skal lese meldingene dine.
Dersom du har problemer med å logge deg inn eller ikke har BankID kan du lese her om hvordan du får BankID eller ta kontakt direkte med oss for å få beskjeden videreformidlet.

Link til pasientpost: https://pasientpost.no/login

SPESIALISTER I ALLMENNMEDISIN

21. august 2017

Fastlegene Arne Winsnes og Ola Berger har nylig fullført spesialisering i allmennmedisin. Dette medfører en liten økning i egenandel for pasientene ved konsultasjon (+ 48 kr).

KJERNEJOURNAL

11. januar 2017

Har du en sjelden sykdom eller alvorlig allergi?

Nå har alle innbyggerne i kommunen fått kjernejournal. Denne elektroniske tjenesten samler helseopplysninger som er spesielt viktige dersom du har behov for akutt hjelp og behandling et sted hvor du ikke har vært før. Har du alvorlige sykdommer eller allergier, kan du be fastlegen om å registrere denne informasjonen i din kjernejournal.

1-2 prosent av innbyggerne i Norge har en sykdom, tilstand eller allergi som det er svært viktig at legen vet om for å kunne gi riktig behandling. Slike opplysninger, som kan endre valg av undersøkelse, behandling og oppfølging av deg på sykehus eller legevakt, kalles «kritisk informasjon» og er en viktig del av kjernejournalen. 

Det er legen som må registrere kritisk informasjon i din kjernejournal. Registreringen vil som regel skje i samråd med deg når du har legetime eller får behandling.

Eksempel på kritisk informasjon er:

 • Alvorlige allergier eller overfølsomhetsreaksjoner (f. eks. allergi mot penicillin eller problem med narkose)
 • Implantater (f. eks. shunt i sentralnervesystemet eller pacemaker)
 • Viktige behandlinger du får (f. eks. dialyse eller cellegift)
 • Sjeldne, alvorlige tilstander (f. eks. blødersykdom, binyrebarksvikt, immunsvikt eller enkelte stoffskiftesykdommer)

Om dette gjelder deg, eller du har andre alvorlige allergier eller sykdommer, kan du be legen registrere opplysningene i din kjernejournal neste gang du har time. Er du i tvil, kan du snakke med legen om dette.

 

SVAR PÅ PRØVER

9. januar 2017

Alle våre pasienter får svar på laboratorieprøver fra sin lege med mindre annet er avtalt. Det varierer hvor lang tid det tar før prøvesvar foreligger. For blodprøver er det vanlig at det kan ta 1-2 uker.

MULIG Å STÅ PÅ VENTELISTE TIL ØNSKET FASTLEGE

14. desember 2016

Dette gjelder om fastlegen du ønsker å bytte til har inntaksstopp av nye pasienten på grunn av full pasientliste.

Ordningen er nå endret slik at det er mulig å stå på venteliste hos ønsket lege og bli satt inn på listen fortløpende ettersom det blir ledig. 

Dette ordnes gjennom følge denne linken https://helsenorge.no/min-helse/bytte-fastlege? eller ringe fastlegetelefonen 80043573 

LEGEATTEST VED FRAVÆR SKOLE

30. august 2016

Ved behov for legeattest ved sykdomsrelatert fravær på skolen er det viktig at eleven tar kontakt med senteret samme dag som attesten skal være gjeldende fra.

Legene har ikke mulighet til å attestere for sykdom og fravær tilbake i tid.

Legeattester av denne typen koster vanligvis 150 kr.

TIME FOR VURDERING AV SYKEMELDING

1. desember 2015

Det er nødvendig å komme på legetime for vurdering ved spørsmål om sykemelding eller forlengelse av sykemelding.

Det er viktig å ta kontakt med senteret for timebestilling samme dag som en evt. sykemelding skal gjelde fra.

Legene har ikke mulighet til å tilbakedatere sykemeldinger.

TIME FOR RESEPTER PÅ A- OG B-PREPARATER

1. desember 2015

Ved behov for resept på A- og B-preparater (vanedannende medikamenter) er det nødvendig å komme på legetime. Dette gjelder også om du har fått medikamentet tidligere, og er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

TIME FOR SVAR PÅ BILDEUNDERSØKELSER

1. desember 2015

Etter bildeundersøkelse (røntgen, MR, CT, ultralyd, etc.) så tar det oftest noe tid før svaret kommer til oss som fastleger. Bestill time for svar og videre plan til ca 10-14 dager etter undersøkelsen. Bestill gjerne time til fastlegen når du har fått vite dato for bildeundersøkelsen.

 

Les flere nyheter