Senteret sitt bannerbilde

Granåsen Legesenter

Velkommen til vårt legesenter!

Allmennlegene i Granåsen bistår med alt fra akutte behov til helsesjekker, og henviser deg videre ved behov. Legesenteret har kort ventetid med time på dagen.

Vi ved legesenteret ønsker å gi et godt legetilbud til barn og ungdom, voksne og eldre.

Vi gir tett oppfølging under hele turen til en bedre helse!

Kontakten med oss ønsker vi å gjøre så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS og internett på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Det er mulig å skifte fastlege til en av våre fire leger via nettsiden https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege eller ved å ringe fastlegetelefonen (810 59 500).

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

17/12-19 STENGT PGA MØTE

12. desember 2019

Vi har stengt  tirs 17 des fra kl 08:00-09:30 grunnet møte 

Ved øyeblikkelig hjelp ta direkte kontakt med senteret.

ÅPNINGSTIDER JULEN

11. desember 2019

Vi har følgende åpningstid i julen:

Lillejulaften 08:00-12:00

Julaften,1 og 2 juledag : Stengt

Fre 27.des og Man 30.des : 09:00-15:00

Nyttårsaften og 1. nyttårsdag : Stengt

 

Telefontid :

Lillejulaften 09:00- 11:00

Fre 27.des og Man.30 des 09:00-11:00  13:00-14:00

 

Vi ønsker alle våre pasienter

en riktig God Jul og et Godt nytt år :)

INFLUENSAVAKSINE

16. oktober 2019

Vi starter med vaksinering torsdag 17/10.

Bestill deg time på LAB for vaksinering.

Pris: kr 306 (ikke risikogrupper)

Pris : kr 206 (risikogrupper)

 

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

GDPR - DINE HELSEOPPLYSNINGER

24. oktober 2018

Opplysningene dine blir lagret i forskjellige helseregistre. Du har rett til innsyn, informasjon, retting og sletting.

Eksempler på helseregistre er:

- Pasientjournalen

- Kjernejournalen

- Reseptformidleren

- SYSVAK

Her kan du lese mer:

https://trinnvis.no/ressurser/hvordan-blir-helseopplysningene-dine-behandlet/

 

 

"PASIENTPOST"

12. september 2017

Vi bruker PasientPost til sending av digital post til våre pasienter. Dette er en trygg kanal der alle meldingene er krypert og blir sendt via norsk helsenett. Når du mottar en PasientPost fra oss vil du får SMS med link til innlogging. Du må bruke BankID til å identifisere deg når du skal lese meldingene dine.
Dersom du har problemer med å logge deg inn eller ikke har BankID kan du lese her om hvordan du får BankID eller ta kontakt direkte med oss for å få beskjeden videreformidlet.

Link til pasientpost: https://pasientpost.no/login

SPESIALISTER I ALLMENNMEDISIN

21. august 2017

Fastlegene Arne Winsnes, Ola Berger og Are Løset har fullført spesialisering i allmennmedisin. Dette medfører en liten økning i egenandel for pasientene ved konsultasjon (+ 49 kr).

KJERNEJOURNAL

11. januar 2017

Har du en sjelden sykdom eller alvorlig allergi?

Nå har alle innbyggerne i kommunen fått kjernejournal. Denne elektroniske tjenesten samler helseopplysninger som er spesielt viktige dersom du har behov for akutt hjelp og behandling et sted hvor du ikke har vært før. Har du alvorlige sykdommer eller allergier, kan du be fastlegen om å registrere denne informasjonen i din kjernejournal.

1-2 prosent av innbyggerne i Norge har en sykdom, tilstand eller allergi som det er svært viktig at legen vet om for å kunne gi riktig behandling. Slike opplysninger, som kan endre valg av undersøkelse, behandling og oppfølging av deg på sykehus eller legevakt, kalles «kritisk informasjon» og er en viktig del av kjernejournalen. 

Det er legen som må registrere kritisk informasjon i din kjernejournal. Registreringen vil som regel skje i samråd med deg når du har legetime eller får behandling.

Eksempel på kritisk informasjon er:

 • Alvorlige allergier eller overfølsomhetsreaksjoner (f. eks. allergi mot penicillin eller problem med narkose)
 • Implantater (f. eks. shunt i sentralnervesystemet eller pacemaker)
 • Viktige behandlinger du får (f. eks. dialyse eller cellegift)
 • Sjeldne, alvorlige tilstander (f. eks. blødersykdom, binyrebarksvikt, immunsvikt eller enkelte stoffskiftesykdommer)

Om dette gjelder deg, eller du har andre alvorlige allergier eller sykdommer, kan du be legen registrere opplysningene i din kjernejournal neste gang du har time. Er du i tvil, kan du snakke med legen om dette.

 

SVAR PÅ PRØVER

9. januar 2017

Alle våre pasienter får svar på laboratorieprøver fra sin lege med mindre annet er avtalt. Det varierer hvor lang tid det tar før prøvesvar foreligger. For blodprøver er det vanlig at det kan ta 1-2 uker.

MULIG Å STÅ PÅ VENTELISTE TIL ØNSKET FASTLEGE

14. desember 2016

Dette gjelder om fastlegen du ønsker å bytte til har inntaksstopp av nye pasienten på grunn av full pasientliste.

Ordningen er nå endret slik at det er mulig å stå på venteliste hos ønsket lege og bli satt inn på listen fortløpende ettersom det blir ledig. 

Dette ordnes gjennom følge denne linken https://helsenorge.no/min-helse/bytte-fastlege? eller ringe fastlegetelefonen 80043573 

LEGEATTEST VED FRAVÆR SKOLE

30. august 2016

Ved behov for legeattest ved sykdomsrelatert fravær på skolen er det viktig at eleven tar kontakt med senteret samme dag som attesten skal være gjeldende fra.

Legene har ikke mulighet til å attestere for sykdom og fravær tilbake i tid.

Legeattester av denne typen koster vanligvis 150 kr.

TIME FOR VURDERING AV SYKEMELDING

1. desember 2015

Det er nødvendig å komme på legetime for vurdering ved spørsmål om sykemelding eller forlengelse av sykemelding.

Det er viktig å ta kontakt med senteret for timebestilling samme dag som en evt. sykemelding skal gjelde fra.

Legene har ikke mulighet til å tilbakedatere sykemeldinger.

TIME FOR RESEPTER PÅ A- OG B-PREPARATER

1. desember 2015

Ved behov for resept på A- og B-preparater (vanedannende medikamenter) er det nødvendig å komme på legetime. Dette gjelder også om du har fått medikamentet tidligere, og er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

TIME FOR SVAR PÅ BILDEUNDERSØKELSER

1. desember 2015

Etter bildeundersøkelse (røntgen, MR, CT, ultralyd, etc.) så tar det oftest noe tid før svaret kommer til oss som fastleger. Bestill time for svar og videre plan til ca 10-14 dager etter undersøkelsen. Bestill gjerne time til fastlegen når du har fått vite dato for bildeundersøkelsen.

 

VED TIME-/RESEPTBESTILLING PÅ SMS

5. juni 2015

Vi foretrekker at dere bestiller time og resepter på faste medisiner (som er registrert her fra før) per sms.

Vi oppfordrer også til å oppgi årsak til bestillingen av time i feltet "Kommentar". Dette bl.a. for å lette vår jobb med å vurdere hastegrad for time og for å avsette riktig tid for konsultasjonen.

Andre henvendelser, eks. medisinske spørsmål, kan ikke besvares på sms. 

SMS som kommer inn på morgenen besvares samme dag og hastegrad vurderes. Vær oppmerksom på at du kan få tilbud om time samme dag. Sjekk derfor telefonen!

Det kan ta inntil 2 virkedager før reseptforespørsler er ekspedert hos oss.

NB! Det er viktig at dere bruker egen telefon når dere bestiller slik at vi er sikre på at timen/resepten mottas av riktig person. Hvis det bestilles for barn må dere oppgi barnets navn og fødselsdato.

BYTTE AV FASTLEGE

28. januar 2015

Har du byttet fastlege til Granåsen Legesenter?

Da må du selv ta kontakt med ditt nåværende legekontor slik du får overført din journal,da dette ikke går automatisk.

------------------------------------------------------------

Har du byttet fastlege fra Granåsen Legesenter til ny fastlege?

Fyll da ut " Fullmakt for oversending av journal"( se under dokumenter)  Vi vil da sende din journal fra oss til din nye fastlege.

Skjema skrives ut og sendes til oss pr. post 

Les flere nyheter