Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Granåsen Legesenter

Dersom du kan være smittet av koronavirus eller er i karantene/risiko for smitte eller har luftveissymptomer samt hvis du har vært i UTLANDET (uansett land) ila de siste 10 dagene: 

- IKKE møt opp på legesenteret uten at du har fått kontakt med oss på forhånd (dette gjelder også om du har time av annen årsak).

- Ta kontakt med legesenteret digitalt via HELSENORGE.NO, via hjemmeside eller på telefon.

Legene vil der det er nødvendig ta kontakt på telefon eller video

- Ved spørsmål vedrørende koronavirus ta kontakt med oss via HELSENORGE.NO så tar vi kontakt med deg på telefon.

- Ved time ønsker vi at ledsager er med kun når det er helt nødvendig. 

- Ved akutt behov for hjelp: 113

Du finner oppdatert informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og HelseNorge.no. Dersom du ikke finner svar på viktige spørsmål, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

HELSENORGE

15. desember 2020

Granåsen legesenter benytter fra 15. desember 2020 HELSENORGE.NO for alle henvendelser.

Gå til http://www.helsenorge.no for bestilling av time/resepter/andre henvendelser.

Du vil også motta prøvesvar eller andre beskjeder fra oss på helsenorge.no. Du vil da motta sms-melding om at du har fått melding på helsenorge.

VIDEOKONSULTASJONER

23. mars 2020

I den kommende tiden vil vi i de fleste tilfeller tilby telefon- eller videokonsultasjon. Slik er vi med på å begrense smitterisiko.  

Bestill time på helsenorge.no, ev. telefon. Du vil få beskjed tilbake fra legesenteret med avtale om time.

Du vil deretter motta en link på sms når legen er klar til å snakke med deg. Følg linken, og videokonsultasjon gjennomføres via mobiltelefonen.

Du vil i etterkant av timen motta en sms med betalingsinformasjon (uten gebyr) på lik linje med en ordinær time på legesenteret. Timer hvor koronavirus er hovedårsak til kontakt vil være gratis.

 

GDPR - DINE HELSEOPPLYSNINGER

24. oktober 2018

Opplysningene dine blir lagret i forskjellige helseregistre. Du har rett til innsyn, informasjon, retting og sletting.

Eksempler på helseregistre er:

- Pasientjournalen

- Kjernejournalen

- Reseptformidleren

- SYSVAK

Her kan du lese mer:

https://trinnvis.no/ressurser/hvordan-blir-helseopplysningene-dine-behandlet/

 

 

HELSENORGE

12. september 2017

Vi bruker HELSENORGE.NO til sending av digital post til våre pasienter. Dette er en trygg kanal der alle meldingene er krypert og blir sendt via norsk helsenett. Når du mottar en melding fra oss vil du får SMS med link til innlogging. Du må bruke BankID til å identifisere deg når du skal lese meldingene dine.
Dersom du har problemer med å logge deg inn eller ikke har BankID kan du lese her om hvordan du får BankID eller ta kontakt direkte med oss for å få beskjeden videreformidlet.

Link helsenorge http://www.helsenorge.no

SPESIALISTER I ALLMENNMEDISIN

21. august 2017

Fastlegene Arne Winsnes, Ola Berger, Are Løset og Gry Raaen har fullført spesialisering i allmennmedisin. Dette medfører en liten økning i egenandel for pasientene ved konsultasjon (+ 49 kr).

KJERNEJOURNAL

11. januar 2017

Har du en sjelden sykdom eller alvorlig allergi?

Nå har alle innbyggerne i kommunen fått kjernejournal. Denne elektroniske tjenesten samler helseopplysninger som er spesielt viktige dersom du har behov for akutt hjelp og behandling et sted hvor du ikke har vært før. Har du alvorlige sykdommer eller allergier, kan du be fastlegen om å registrere denne informasjonen i din kjernejournal.

1-2 prosent av innbyggerne i Norge har en sykdom, tilstand eller allergi som det er svært viktig at legen vet om for å kunne gi riktig behandling. Slike opplysninger, som kan endre valg av undersøkelse, behandling og oppfølging av deg på sykehus eller legevakt, kalles «kritisk informasjon» og er en viktig del av kjernejournalen. 

Det er legen som må registrere kritisk informasjon i din kjernejournal. Registreringen vil som regel skje i samråd med deg når du har legetime eller får behandling.

Eksempel på kritisk informasjon er:

  • Alvorlige allergier eller overfølsomhetsreaksjoner (f. eks. allergi mot penicillin eller problem med narkose)
  • Implantater (f. eks. shunt i sentralnervesystemet eller pacemaker)
  • Viktige behandlinger du får (f. eks. dialyse eller cellegift)
  • Sjeldne, alvorlige tilstander (f. eks. blødersykdom, binyrebarksvikt, immunsvikt eller enkelte stoffskiftesykdommer)

Om dette gjelder deg, eller du har andre alvorlige allergier eller sykdommer, kan du be legen registrere opplysningene i din kjernejournal neste gang du har time. Er du i tvil, kan du snakke med legen om dette.

 

SVAR PÅ PRØVER

9. januar 2017

Alle våre pasienter får svar på laboratorieprøver fra sin lege med mindre annet er avtalt. Det varierer hvor lang tid det tar før prøvesvar foreligger. For blodprøver er det vanlig at det kan ta 1-2 uker.

MULIG Å STÅ PÅ VENTELISTE TIL ØNSKET FASTLEGE

14. desember 2016

Dette gjelder om fastlegen du ønsker å bytte til har inntaksstopp av nye pasienten på grunn av full pasientliste.

Ordningen er nå endret slik at det er mulig å stå på venteliste hos ønsket lege og bli satt inn på listen fortløpende ettersom det blir ledig. 

Dette ordnes gjennom følge denne linken https://helsenorge.no/min-helse/bytte-fastlege? eller ringe fastlegetelefonen 80043573 

LEGEATTEST VED FRAVÆR SKOLE

30. august 2016

Ved behov for legeattest ved sykdomsrelatert fravær på skolen er det viktig at eleven tar kontakt med senteret samme dag som attesten skal være gjeldende fra.

Legene har ikke mulighet til å attestere for sykdom og fravær tilbake i tid.

Legeattester av denne typen koster vanligvis 150 kr.

TIME FOR VURDERING AV SYKEMELDING

1. desember 2015

Det er nødvendig å komme på legetime for vurdering ved spørsmål om sykemelding eller forlengelse av sykemelding.

Det er viktig å ta kontakt med senteret for timebestilling samme dag som en evt. sykemelding skal gjelde fra.

Legene har ikke mulighet til å tilbakedatere sykemeldinger.

TIME FOR RESEPTER PÅ A- OG B-PREPARATER

1. desember 2015

Ved behov for resept på A- og B-preparater (vanedannende medikamenter) er det nødvendig å komme på legetime. Dette gjelder også om du har fått medikamentet tidligere, og er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

TIME FOR SVAR PÅ BILDEUNDERSØKELSER

1. desember 2015

Etter bildeundersøkelse (røntgen, MR, CT, ultralyd, etc.) så tar det oftest noe tid før svaret kommer til oss som fastleger. Bestill time for svar og videre plan til ca 10-14 dager etter undersøkelsen. Bestill gjerne time til fastlegen når du har fått vite dato for bildeundersøkelsen.

 

VED TIME-/RESEPTBESTILLING VIA HELSENORGE.NO

5. juni 2015

Vi foretrekker at dere bestiller time og resepter på faste medisiner (som er registrert her fra før) på Helsenorge.no

Vi oppfordrer også til å oppgi årsak til bestillingen av time i feltet "Kommentar". Dette bl.a. for å lette vår jobb med å vurdere hastegrad for time og for å avsette riktig tid for konsultasjonen.

Andre henvendelser, eks. medisinske spørsmål, kan ikke besvares på melding

Meldinger som kommer inn på morgenen besvares samme dag og hastegrad vurderes. Vær oppmerksom på at du kan få tilbud om time samme dag. Sjekk derfor telefonen!

Det kan ta inntil 2 virkedager før reseptforespørsler er ekspedert hos oss.

 

BYTTE AV FASTLEGE - OVERFØRING AV JOURNAL

28. januar 2015

Har du byttet fastlege til Granåsen Legesenter?

Da må du selv ta kontakt med ditt nåværende legekontor slik du får overført din journal,da dette ikke går automatisk.

------------------------------------------------------------

Har du byttet fastlege fra Granåsen Legesenter til ny fastlege? Send oss elektronisk melding via Helsenorge.no hvor du gir et samtykke til oversending av journal. Meldingen må inneholde navn på den nye fastlegen og navnet på legesenteret.
Hvis skiftet allerede har skjedd og du har mistet tilgang til å sende oss elektronisk melding kan du sende skriftlig fullmakt til oss per post (se under fanen dokumenter) eller du kan ta kontakt med oss på telefon slik at vi får sendt journalen din til riktig sted. 

 

PRØVETAKING

21. oktober 2014

Blodprøver

Enkelte undersøkelser krever at pasienten er fastende. Faste betyr at pasienten ikke skal spise, drikke eller bruke noen form for tobakk de siste 10 timer før prøvetaking, litt vann kan drikkes. Dette gjelder bl.a. prøver for fettstoffer i blodet (triglyserider), blodsukker og sukkerbelastningstest. Ved behandling for lavt stoffskifte anbefales det at medisinen ikke er tatt på morgenen den dagen det tas blodprøver til kontroll av stoffskiftet.

Urinprøver

Det optimale er morgenurin. Alternativt ønskes urin som har stått i blæren minimum 3-4 timer. Pasienten må vaske seg godt nedentil før prøven tas. Bruk midtstråleurin, dvs urin som kommer midt i en vannlating. Første og siste posjon i en enkelt vannlating samles ikke i glasset. Hold kjønnsleppene fra hverandre eller dra forhuden tilbake. Bruk sterit glass/beholder. 

Svangerskapskontroll - blodprøver og urinprøver

Det tas rutinemessig flere ulike blodprøver i starten av graviditeten. Det er viktig at disse ikke tas før etter uke 12 av svangerskapet. Det skal også leveres urinprøve ved hver svangerskapskontroll, se nærmere spesifikasjon under punktet for urinprøver. Husk også å alltid ta med Helsekortet for gravide til kontroller.

Avføringsprøver

Pasientene får med seg et bestemt prøveglass for avføringsprøve fra legekontoret. Det er ikke uvanlig at det er behov for å levere flere avføringsprøver fra ulike dager.

Les flere nyheter