Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser

Priser hos fastlegen.

Gjeldende fra 01.juli 2019 - 30.juni 2020

Vi benytter MediPay og du kan bruke Vipps eller faktura for å betale.


Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget : 


Konsultasjoner hos allmennpraktiserende lege på dagtid:...kr 155/262

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon: ....kr49/36

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved/fremmøte,bud..........kr 56

Enkel pasientkontakt ved telefon,sykemeldning,rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett.......kr 66

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver.......kr 55

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment..................kr 55

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen .....................kr 116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

-Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m ..................kr 63
-Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m......kr 95
-Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep,lim m.m.fra ............kr 134 (eller etter legens utgifter)
-Større kirurgiske inngrep, større sårskift fra....... kr 181 (eller etter legens utgifter)
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser, osv ...........Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten.................kr 59

Når legen må krev inn honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedr dette........................Etter kostnad

Legetime må avbestilles per sms/internett/telefon senest 1 virkedag før timen. For avbestilling mandag må avbestilling derfor skje i kontortiden på fredag.

Ved manglende oppmøte uten gyldig avbestilling vil det komme en faktura på ......kr 160/259 (Spesialist) + girogebyr kr 59

Ved avtalt dobbelttime vil fakturaen være på .................kr 350/500 (Spesialist)+ girogebyr kr 59

Legen skal gi deg kvittering for det beløp du har betalt. 

https://normaltariffen.legeforeningen.no/asset/pdf/Takstplakater-Fastlegetariffen-2019-2020.pdf