Derfor vil du som er innom senteret eller hjemmesiden vår før jul få mulighet til anonymt å gi din tilbakemelding via en spørreundersøkelse vedrørende senteret og fastlegen.


http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sporreskjemabanken/erfaringar-med-fastlegen-og-fastlegekontoret/_attachment/194101?_ts=14c03212b54

Besvarelser kan leveres i ekspedisjonen ved legesenteret eller sendes til oss.