Fastlege Raaen er i foreldrepermisjon i perioden 01.06.18 - 01.09.19. Danny Ekstrøm er vikar.