Alle som har fastlege på Granåsen legesenter kan få vaksine i vår åpningstid.

Vaksinering mot sesonginfluensa kan også utføres i forbindelse med legetime.

På grunn av koronasituasjonen er det viktig at alle bestiller time på forhånd, også for vaksinering.

Pasienter som er i risikogrupper får influensavaksine mot en egenandel på 50 kroner. For pasienter som har nådd egenandelstaket og fått frikort blir vaksinen for de i risikogrupper gratis.

Etter 1. desember blir vaksinen tilgjengelig for alle mot en egenandel på 350 kr.

Risikogrupper:

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.