Influensavaksinen kommer etter planen til oss i midten av uke 43 (21.10). De som har fastlege på Granåsen legesenter og tilhører risikogrupper kan få vaksine i vår åpningstid.

Vaksinering mot sesonginfluensa kan også utføres i forbindelse med legetime.

På grunn av koronasituasjonen er det viktig at alle bestiller time på forhånd, også for vaksinering.

Pasienter som er i risikogrupper får influensavaksine mot en egenandel på 50 kroner. For pasienter som har nådd egenandelstaket og fått frikort blir vaksinen gratis.

Frem til 1. desember 2020 er influensavaksinen forbeholdt risikogruppene og helsepersonell med pasientkontakt. Etter 1. desember blir vaksinen tilgjengelig for alle mot en egenandel på 350 kr.

Risikogrupper:

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.