Legetime må avbestilles per sms/internett/telefon senest 1 virkedag før timen. For avbestilling mandag må avbestilling derfor skje i kontortiden på fredag. Ved manglende oppmøte uten gyldig avbestilling vil det komme en faktura på 154/251 (ikke spesialist/spesialist) kroner + girogebyr.

Ved avbestilling av time ved Diabetesskolen avbestilling skje 1 uke før time. Avbestillingsgebyr er på kr 640,-