Fastlege Are Løset vil ha permisjon for å fullføre spesialisering i allmennmedisin fra 01.12.17. Han vil være tilbake fra januar 2019. Vikar i perioden vil være Ingri Aunet Tyldum.