Avbestilling av time

29. oktober 2013

Legetime må avbestilles per sms/internett/telefon senest 1 virkedag før timen. For avbestilling mandag må avbestilling derfor skje i kontortiden på fredag. Ved manglende oppmøte uten gyldig avbestilling vil det komme en faktura på 160 / 259(ikke spesialist/spesialist) kroner + girogebyr.