GDPR – Dine helseopplysninger

24. oktober 2018

Opplysningene dine blir lagret i forskjellige helseregistre. Du har rett til innsyn, informasjon, retting og sletting.

Eksempler på helseregistre er:

– Pasientjournalen

– Kjernejournalen

– Reseptformidleren

– SYSVAK

Her kan du lese mer: