Prøvetaking

21. oktober 2014

Blodprøver

Enkelte undersøkelser krever at pasienten er fastende. Faste betyr at pasienten ikke skal spise, drikke eller bruke noen form for tobakk de siste 10 timer før prøvetaking, litt vann kan drikkes. Dette gjelder bl.a. prøver for fettstoffer i blodet (triglyserider), blodsukker og sukkerbelastningstest. Ved behandling for lavt stoffskifte anbefales det at medisinen ikke er tatt på morgenen den dagen det tas blodprøver til kontroll av stoffskiftet.

Urinprøver

Det optimale er morgenurin. Alternativt ønskes urin som har stått i blæren minimum 3-4 timer. Pasienten må vaske seg godt nedentil før prøven tas. Bruk midtstråleurin, dvs urin som kommer midt i en vannlating. Første og siste posjon i en enkelt vannlating samles ikke i glasset. Hold kjønnsleppene fra hverandre eller dra forhuden tilbake. Bruk sterit glass/beholder. 

Svangerskapskontroll – blodprøver og urinprøver

Det tas rutinemessig flere ulike blodprøver i starten av graviditeten. Det er viktig at disse ikke tas før etter uke 12 av svangerskapet. Det skal også leveres urinprøve ved hver svangerskapskontroll, se nærmere spesifikasjon under punktet for urinprøver. Husk også å alltid ta med Helsekortet for gravide til kontroller.

Avføringsprøver

Pasientene får med seg et bestemt prøveglass for avføringsprøve fra legekontoret. Det er ikke uvanlig at det er behov for å levere flere avføringsprøver fra ulike dager.