Til nye pasienter

29. oktober 2013

Nye pasienter registreres i vårt system den 1. i hver måned. Ved første kontakt med oss er det viktig at vi får registrert adresse, telefonnummer og evt. arbeidsgiver. Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med ditt gamle legekontor og be om å få journalen oversendt elektronisk til oss.